Lajme

Gëzuar 1 Qershori!

Gëzuar 1 Qershori!

Përmes aktiviteteve të ndryshme kreative si lojëra, këndim, recitim, vallëzim, shfaqje baleti, maskota me personazhe të preferuara të fëmijëve si ...

1 Qershor, 2022
FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E 10 SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN KIST

FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E 10 SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN KIST

Për projektin KIST KIST (Kosovo Innovative Social Transformation / Transformimi shoqëror inovativ në Kosovë)  është projekt njëvjeçar që do të ...

25 Maj, 2022
Ceremonia e fillimit zyrtar të projektit “MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS”

Ceremonia e fillimit zyrtar të projektit “MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS”

Sot, në prani të përfaqësuesve të UNICEF, drejtorëve të shkollave përfituese dhe stafit nga Qendra për Arsim e Kosovës u ...

27 Prill, 2022
Ri-shpallje: Kërkesë për ofertë – Shërbime të përkthimit

Ri-shpallje: Kërkesë për ofertë – Shërbime të përkthimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Shërbime të përkthimit Të ...

22 Prill, 2022
Request for quotation

Request for quotation

Kosova Education Center (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After ...

16 Mars, 2022
Ftesë për shkolla fillore dhe të mesme të ulëta për pjesëmarrje në projekt

Ftesë për shkolla fillore dhe të mesme të ulëta për pjesëmarrje në projekt

Projekti “Mjedis shkollor i digjitalizuar që përkrah të nxënit tërëjetësor për mësimdhënës dhe nxënës”,  i cili zbatohet nga Qendra për ...

28 Shkurt, 2022
Kërkesë për ofertë: Shërbime teknike të realizimit të podkasteve me tema nga fusha e arsimit

Kërkesë për ofertë: Shërbime teknike të realizimit të podkasteve me tema nga fusha e arsimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Ofrimi i pajisjeve teknike, ...

24 Shkurt, 2022
Request for Proposal : Production of short videos 

Request for Proposal : Production of short videos 

Request for Proposal Kosova Education Center (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is ...

22 Shkurt, 2022
Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

Të lidhur përmes mobilitetit Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni Lendava, Slloveni 24 prill – 21 maj 2022 ...

4 Shkurt, 2022