Lajme

Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit në mes të Universitetit të IOWA dhe KEC

5 Korrik, 2022
Description
Sot në ambientet e KEC, në një ceremoni rasti, u nënshkrua Marrëveshja e Mirëkuptimit në mes Universitetit të IOWA-s dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Përmes kësaj Marrëveshje u formalizua bashkëpunimi në zbatimin dhe përkrahjen e projekteve në fushën e arsimit të lartë në Kosovë.
Të pranishëm në këtë takim ishin edhe përfaqësues të IOWA State University dhe Qendra për Arsim e Kosovës.

Lajme