Lajme

Request for Proposal : Production of short videos 

Request for Proposal : Production of short videos 

Request for Proposal Kosova Education Center (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is ...

22 Shkurt, 2022
Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

Të lidhur përmes mobilitetit Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni Lendava, Slloveni 24 prill – 21 maj 2022 ...

4 Shkurt, 2022
Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ...

23 Nëntor, 2021
FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnimi për përfaqësues të OShC dhe shkollave me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnimi për përfaqësues të OShC dhe shkollave me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

   Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Dvv International – Zyra në Kosovë, organizon Trajnimin për ...

17 Nëntor, 2021
Request for Quotation: IT Equipment

Request for Quotation: IT Equipment

Kosova Education Center (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After ...

1 Nëntor, 2021
Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre ...

26 Tetor, 2021
Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre ...

26 Tetor, 2021
Kërkesë për ofertë: Furnizim me materiale sanitare

Kërkesë për ofertë: Furnizim me materiale sanitare

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i Tretë fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre ...

26 Tetor, 2021
Emërimi i drejtorit ekzekutiv të ri të Qendrës për Arsim e Kosovës (KEC)

Emërimi i drejtorit ekzekutiv të ri të Qendrës për Arsim e Kosovës (KEC)

Më 6 tetor 2021, u mbajt mbledhja e rregullt e Bordit Drejtues të KEC, në të cilën bordi emëroi z. ...

7 Tetor, 2021