Lajme

Vizita studimore në Mal të Zi

Vizita studimore në Mal të Zi

Po ndodh vizita studimore në Malin e Zi e organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me CEDEM ...

29 Mars, 2016
The study visit in Montenegro

The study visit in Montenegro

A study visit in Montenegro is taking place, which is organized by the Centre for Education in cooperation with CEDEM ...

29 Mars, 2016
Trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut.

Trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut.

Po ndodh trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut. ...

27 Mars, 2016
TEACHER TRAINING UNDER THE PROJECT “Education for Democratic Citizenship and HUMAN RIGHTS”

TEACHER TRAINING UNDER THE PROJECT “Education for Democratic Citizenship and HUMAN RIGHTS”

Teacher training under the project Education for Democratic Citizenship and Human Rights is taking place. This project is implemented by ...

27 Mars, 2016
DAY TWO OF THE THIRD PLANNING WORKSHOP FOR DEVELOPMENT OF KESP 2017-2021

DAY TWO OF THE THIRD PLANNING WORKSHOP FOR DEVELOPMENT OF KESP 2017-2021

The second day of the third planning workshop regarding the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021, is taking place today. ...

18 Mars, 2016
Dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

Dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

Edhe sot po vazhdon dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në ...

18 Mars, 2016
Dita e parë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

Dita e parë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

Dje më 17 Mars 2016, u mbajt dita e parë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik ...

18 Mars, 2016
DAY ONE of the THIRD PLANNING WORKSHOP FOR DEVELOPMENT OF KESP 2017-2021

DAY ONE of the THIRD PLANNING WORKSHOP FOR DEVELOPMENT OF KESP 2017-2021

Yesterday, on 17 March 2016, the first day of the third planning workshop regarding the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) ...

18 Mars, 2016