Shpallje tjera

Kërkesë për ofertë: Zbatimi i projektit ideor për ristrukturimin e oborrit të KEC/Shkolla “Mileniumi i Tretë”