Lajme

Kërkesë për ofertë

23 Maj, 2023
Description

Kërkesë për ofertë

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

Ndërtimi i bazamentit dhe konstruksionit për ashensor, si dhe ashensori

Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:

F-079-Kërkesë-për-ofertë

Ofertat duhet të dërgohen në zarf të mbyllur në adresën e cekur më poshtë deri më:

6 Qershor 2023 në ora 16:00

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , Kompleksi i shkollës “Mileniumi i tretë”,                Rr. “Qëndresa”, Nr.48, Matiçan, 10000 Prishtinë, Kosovë

Lajme