Për ne

Stafi

Name

PETRIT TAHIRI

Drejtor ekzekutiv

ptahiri@kec-ks.org
Name

MJELLMA BROVINA

Udhëheqëse e administratës dhe financave

mbrovina@kec-ks.org
Name

FJOLLA XHARRA BEJTULLAHU

Menaxhere për monitorim dhe sigurim të cilësisë

fxharra@kec-ks.org
Name

MERITA GASHI HAJRIZI

Zyrtare për burime njerëzore

mhajrizi@kec-ks.org
Name

SHPRESA GRAIÇEVCI

Zyrtare për prokurim dhe kontabilitet

shgraicevci@kec-ks.org
Name

HANA ZYLFIU-HAZIRI

Menaxhere e programeve

hzylfiu@kec-ks.org
Name

ARDITA KABASHI

Menaxhere e projekteve

akabashi@kec-ks.org
Name

SOFIJE TOSKA

Menaxhere e projekteve

stoska@kec-ks.org
Name

EDITA BUÇINCA

Menaxhere e projekteve

ebucinca@kec-ks.org
Name

GRANIT BRAJSHORI

Menaxher i projekteve

gbrajshori@kec-ks.org
Name

SHPEND BAJOKU

Zyrtar i projekteve

shbajoku@kec-ks.org
Name

BLINERA KAJTAZI

Zyrtare e projekteve

bkajtazi@kec-ks.org
Name

LOREN HYSENI

Këshilltar për të rinjtë - YEEP

lhyseni@kec-ks.org
Name

ROZAFA BERISHA

Zyrtare e projekteve (Junior)

rberisha@kec-ks.org
Name

YLLKA BAJOKU

Zyrtare për informim - Praktikante

ybajoku@kec-ks.org
Name

SELAMI THAQI

Logjistikë dhe furnizime

sthaqi@kec-ks.org
Name

SOKOL STATOVCI

Logjistikë dhe furnizime

sstatovci@kec-ks.org
Name

XHEVAHIRE TAHIRI

Punëtore teknike

xheva@kec-ks.org
Name

ARTA RRUSTEMI

Menaxhere e financave dhe operacioneve USAID - PSPSHE

arrustemi@kec-ks.org
Name

ARDI MEJZINI

Zyrtar për komunikim USAID - PSPSHE

amejzini@kec-ks.org
Name

GETOAR KRASNIQI

Specialist për angazhim me sektorin privat USAID - PSPSHE

gkrasniqi@kec-ks.org
Name

GENTA KADRIU

Specialiste për angazhim në sektorin privat USAID - PSPSHE

gkadriu@kec-ks.org
Name

ALBA HAJDINI

Asistente e programit USAID - PSPSHE

ahajdini@kec-ks.org
Name

DENUR PAÇAKU

Asistent i programit USAID - PSPSHE

dpacaku@kec-ks.org
Name

ELSA KOLLQAKU

Zyrtare e programit USAID - PSPSHE

ekollqaku@kec-ks.org
Name

ELI GASHI

Udhëheqëse e aktivitetit USAID - PSPSHE

egashi@kec-ks.org
Name

GRESA STATOVCI

Specialiste për marrëdhënie me industri USAID - PSPSHE

gstatovci@kec-ks.org
Name

BLERTON AJETI

Përkthyes USAID - PSPSHE

bajeti@kec-ks.org