Lajme

Ri-shpallje: Kërkesë për ofertë – Shërbime të përkthimit

22 Prill, 2022
Description

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: 

Shërbime të përkthimit

Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: 

Dosja e tenderit

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:

13 maj, 2022 në ora 15:30

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Lajme