Lajme

Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

23 Nëntor, 2021
Description

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

 Furnizim me naftë për ngrohje 

Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz:

Këkesa për ofertë

Ofertat duhet të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më:

9 dhjetor, 2021 në ora 15.30

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Lajme