Lajme

Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional”

20 Qershor, 2016
Description

Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional” i përfaqësuesve të 6 shkollave nga komuna e Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës. Ky projekt financohet nga KFOS dhe ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në shkolla përmes fuqizimit të udhëheqjes institucionale për të zbatuar në vendet e tyre të punës standardet e etikës dhe integritetit institucional. Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të përgatisin një plan veprimi për zbatim të njohurive në shkollat e  tyre.

Lajme