Lajme

Konferencë për arsimin parauniversitar “Nga sfidat në ndryshim: Ndërtimi i një sistemi arsimor më të barabartë dhe efektiv”

26 Prill, 2024
Description
Me datën 23 Prill 2024 u mbajt Konferenca për arsimin parauniversitar me temën “Nga sfidat në ndryshim: Ndërtimi i një sistemi arsimor më të barabartë dhe efektiv”. Në këtë Konferencë u prezantuan dy raporte hulumtuese, me autorësi të ekspertëve të arsimit dhe u diskutua për sfidat dhe mundësitë në fushën e arsimit në Kosovë, me fokus të veçantë në performancën e nxënësve nga Kosova në testin PISA përgjatë viteve dhe cilësinë e mësimit në shkollat e vogla dhe në paralelet e ndara.
Pjesëmarrësit patën mundësi të shtronin pyetje panelistëve të dy paneleve dhe t’i kontribuonin debatit përmes ndarjes së përshtypjeve të tyre për të gjeturat e të dy raporteve si dhe të ndanin rekomandimet e tyre për intervenime konkrete në sektorin e arsimit parauniversitar drejt përmirësimit të cilësisë.
Rekomandimet nga konferenca do të shërbejnë si kontribut në proceset politikëbërëse dhe vendimarrëse në nivel nacional dhe local.
Raportet e plota mund t’i gjeni në vegzat e mëposhtme:
Raporti 1. PISA si pasqyrë: Sfidat e arsimit në Kosovë – https://rb.gy/xqzuer
Raporti 2. Gjendja dhe cilësia e mësimit në shkollat e vogla dhe në paralelet e ndara – https://rb.gy/mzlxpp
Konferenca u organizua me mbështetje të Fondacionit të Ballkanit Perëndimor për Shoqëri të Hapur, në kuadër të projektit “Përkrahja e arsimit të lartë përmes avokimit dhe kontributit të bazuar në hulumtim”.

 

 

Lajme