Lajme

Trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut.

27 Mars, 2016
Description

Po ndodh trajnimi i mësimdhënësve në kuadër të projektit Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut. Ky projekt realizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës në partneritet me European Wergeland Center dhe në të marrin pjesë 30 mësimdhënës të komunës së Prishtinës dhe të Gjakovës.
Trajnimi ka për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për të zhvilluar te nxënësit kompetencën e qytetarisë demokratike përmes përfshirjes së koncepteve të ndryshme të qytetarisë demokratike dhe të të drejtave të njeriut në tema të caktuara të fushave kurrikulare.

Lajme