Lajme

Shënjohet 20 Nëntori- Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve.

20 Nëntor, 2018
Description

Sot, në lokalet e Qendrës për Arsim të Kosovës – KEC u mbajtën aktivitete me fëmijë për të shënuar 20 Nëntorin, Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve.

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve festohet më 20 Nëntor të çdo viti për të nxitur ndërgjegjësimin ndaj fëmijëve në mbarë botën dhe përmirësimin e mirëqenies së tyre. Në të njëjtën datë Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi deklaratën dhe konventën për të drejtat e fëmijëve.

20 nentor

#GoBlue #WorldChildren’sDay #ChildRight

Lajme