Lajme

Rishpallje-Kërkesë për ofertë: Furnizim me Produkte ushqimore

13 Shkurt, 2024
Description

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: 

Furnizim me produkte ushqimore 

Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë së bashku me specifikacionet në  vegëzën më poshtë: 

Kerkese-per-oferte-Produkte-ushqimore

Ofertat duhet të dërgohen në zarf të mbyllur në adresën e cekur më poshtë deri më:

29 Shkurt 2024 në ora 15:00

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Lajme