Lajme

Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”

26 Shtator, 2019
Description

Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, projekt i financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në partneritet me forum ZFD, u prezantuan sot me organizimin e Konferencës Rajonale e cila u mbajt ne hotel “Sirius”, në Prishtinë. Konferenca mblodhi përfaqësues të Institucioneve, përfaqësues nga rajoni respektivisht, nga Tirana dhe Maqedonia, 40 shkollat përfituese të projektit dhe Organizatat Jo Qeveritare që ishin zbatues të projekteve të ndryshme në shkollat përfituese. Projekti “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, kishte për qëllim fuqizimin e komuniteteve lokale për ti përmirësuar masat mbrojtëse për fëmijë nëpërmjet ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Përmes kësaj, projekti synoi që të kontribuojë në krijimin e mjediseve miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të drejtave të fëmijës.

Lajme