Lajme

Kërkesë për ofertë

22 Gusht, 2019
Description

Programi (After School Support for Teens ASSET) Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt është një projekt në përkrahje të arsimit kosovar i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe financuar nga USAID.

 

KEC fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: 

Orendi për shkolla

 

 

Shkarko dosjen e tenderit këtu:

1. Dosja e Tenderit 

Ofertat duhet të dërgohen deri më:  6 shtator  2019 në ora 16.00 në në adresën:

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”

Rr. Isa Kastrati p.n.

10000 Prishtinë, Kosovë

Lajme