Lajme

Punëtoria një-ditore për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”

27 Tetor, 2016
Description

Po mbahet punëtoria një-ditore për shqyrtimin e Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2017-2021”, e organizuar nga projekti i financuar projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, Kosovo Education and Employment Network- KEEN.

Qëllimi i punëtorisë është shqyrtimi i Planit të Veprimit dhe Buxhetit të draft-Strategjisë nga përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me komunitetet.

Lajme