Lajme

Punëtoria gjysmë ditore në kuadër të projektit “Bazat mbi sipërmarrjen”

14 Qershor, 2016
Description

Sot po mbahet punëtoria gjysmë ditore në kuadër të projektit “Bazat mbi sipërmarrjen”. Ky projekt realizohet nga Kultur Kontakt Austria në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa ndihmohet dhe monitorohet nga Qendra për Arsim e Kosovës.

Në këtë punëtori, përveç trajnerëve të programit ka të ftuar edhe përfaqësues nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe bizneset në Kosovë. Kjo punëtori ka për qellim hartimin e një dokumenti bashkëpunimi në mes të shkollave profesionale dhe bizneseve në Kosovë.

Lajme