Lajme

Projekti KEEN mbështet konferencën “Arsim për Punësim- Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset”

2 Nëntor, 2016
Description

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës-KEC ka mbështetur bashkë organizmin e konferencës “Arsim për Punësim- Bashkëpunimi i shkollave profesionale me bizneset.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj konference ishte që të rrit dhe të përcaktoj bashkëpunimin ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve dhe rrjedhimisht të rrit numrin e nxënëseve të shkollave profesionale që të fitojnë praktikë dhe punësim pas diplomimit.

Lajme