Lajme

Prezantohet raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

29 Nëntor, 2018
Description

Sot, në kuadër të projektit Kosovo Education and Employment Network – KEEN i financuar nga European Union Kosovo, u prezantua raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë”. Ky raport ofron informata dhe rekomandime të rëndësishme që ndërlidhen me aspekte të veçanta të sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë.

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të Zyrës së Bashkimit Evropian nëKosovë, Agjencisë Kosovare për Akreditim si dhe përfaqësues të ndryshëm të Institucioneve të arsimit të lartë.

Raportin mund ta shkarkoni në linkun në vijim:
http://kec-ks.org/publikimet/

Lajme