Lajme

Kërkesë për ofertë

11 Dhjetor, 2020
Description

Kërkesë për ofertë

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

 Furnizim me naftë për ngrohje 

Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz: 

Kërkesë për ofertë

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:

24 dhjetor, 2020 në ora 15.00

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Lajme