Lajme

Kërkesë për ofertë

9 Dhjetor, 2020
Description

Kërkesë për ofertë 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

Shërbime të dizajnit dhe shtypit

Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:

Dosja e tenderit

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:

23 dhjetor, 2020 në ora 15:00.

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Lajme