Lajme

Dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e PSAK 2017-2021

18 Mars, 2016
Description

Edhe sot po vazhdon dita e dytë e punëtorisë së tretë planifikuese për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021. Procesi i hartimit të PSAK 2017-2021, udhëhiqet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), me mbështetjen e Programit të GIZ për Zhvillimin e Kapaciteteve në Arsimin Fillor dhe projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” që zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC).

Lajme