Lajme

Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

29 Shtator, 2018
Description

Filloi Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, një program trajnimi që ka për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e Kosovës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në shkollat dhe komunitetet e tyre.

42672110_1086237804875805_226382297333497856_n
Pjesa e parë e programit të Akademisë do të zhvillohet prej 28-30 shtator 2018, ndërsa pjesa e dytë më 13-14 tetor. Kjo nuk është e tëra, pasi shkollat pjesëmarrëse do të delegojnë edhe dy nxënës për një trajnim të përshtatur për nxënësit që të promovojnë kulturën demokratike në shkolla përmes përdorimit të medias.

42727793_1086237841542468_3107768099785408512_n

Ekipet shkollore do të punojnë me palët në shkollë në zbatimin e projekteve shkollore në fushën e edukimit për qytetari demokratike dhe edukimit për të drejtat e njeriut, si dhe do të ndajnë mes vete praktikat në zbatimin e këtyre projekteve
Akademia zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), ndërsa financohet nga Qendra Evropiane Wergeland (European Wergeland Center) dhe Universiteti i Edukimit i Cyrihut.

Lajme