"Këndet e ëndrrave"

Data e publikimit

IMG_3290

“Kjo video është një tregim i disa vullnetarëve që krijojnë ambiente të punës të pajisura me mjete të nevojshme pune të quajtura “Këndet e ëndrrave”. Këto kënde të krijuara në shtëpitë e fëmijëve të vegjël u ndihmojnë  atyre për të mësuar dhe bërë detyrat e shtëpisë.

Projekti është realizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës-KEC dhe është mbështetur nga World Forum Foundation dhe Roma Education Fund-REF”.