Ceremonia e certifikimit të 70 mësimdhënësve të shkollave profesionale në Kosovë

Data e publikimit