Lajmet

 • 15697921_712591812240408_8243094380764401802_n

  27.12.2016

  Certifikimi i pjesëmarrësve të Akademisë 2015

  Pas një viti pune në promovimin e qasjes tërëshkollore në edukimin për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut, pjesëmarrësit e Akademisë së Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut 2015, u rikthyen për të kurorëzuar këtë punë në një një takim…

  Lexo më shumë

 • 15665909_709680379198218_2910940019509013880_n

  21.12.2016

  nënshkrimi i kontratave me përfituesit e bursave në kuadër të projektit “EU-SIMRAES 2”

  Sot, janë nënshkruar kontratat me përfituesit e bursave në kuadër të projektit "EU-SIMRAES 2". Përfitues të bursave në kuadër të projektit janë 200 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, nga shkollat e mesme të larta. Programi i bursave bashkëfinancohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), e cila…

  Lexo më shumë

 • dsc_0766

  10.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian është duke u mbajtur me 5 grupe. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Plemetin të komunës së Obiliqit, Rahovec, Prizren dhe Gjakovë. Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES…

  Lexo më shumë

 • dsc_0757

  10.12.2016

  Trajnimit për mentorë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian

  Moduli 1 i trajnimit për mësimdhënësit e shkollave të mesme që do të punojnë si mentorë me nxënësit e shkollave të mesme nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian mbahet në datat 10 dhe 11 dhjetor. Trajnimi organizohet në kuadër të projektit EU SIMRAES 2, në bashkëpunim me organizatat VoRAE dhe…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Screenshot 2016-06-09 14.50

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e TEKNOLOGJISË

  Shkarko

  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.40

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e GJUHËS ANGLEZE

  Shkarko

  Shqip Srpski Turkce

Shih të gjitha publikimet