Lajmet

 • C222-QMS106-07-17

  25.07.2017

  KEC certifikohet për ISO 9001:2015

  Pas një vit pune intensive në implementimin e sistemit për menaxhimin e cilësisë, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) përmbush kërkesat  e standardit ndërkombëtar  ISO 9001:2015 për fushëveprimin vijues: “Disenjimi, zhvillimi, menaxhimi dhe zbatimi i projekteve dhe i programeve të trajnimit në fushën e arsimit, të drejtave të njeriut, rinisë dhe shërbimeve…

  Lexo më shumë

 • DSC_0498

  17.05.2017

  Konferenca përmbyllëse “Edukimi për Ndërmarrësi”

  Qendra për Arsim e Kosovës -KEC, organizoi Konferencën përmbyllëse "Edukimi për Ndërmarrësi" në kuadër të projektit për Ndermarrësi, projekt i KulturKontak Austria dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në konferencë u shpalosën të arriturat e këtij projekti dhe njëkohësisht u bë edhe certifikimi i trajnerëve dhe pjesëmarrësve të këtij…

  Lexo më shumë

 • unnamed (2)

  22.02.2017

  Aktiviteti në Malet e Sharrit në kuadër të projektit “KOSOVISION CONTEST”

  Në kuadër të projektit "KOSOVISION CONTEST", është duke u realizuar aktiviteti i shpërblimit të rastësishëm në Malet e Sharrit. Këtë vit, patën fatin që një aktivitet të tillë ta fitojnë shkolla “Dardania”, Prishtinë me mësuesen Fatmire Berisha dhe shkolla “Naim Frashëri”, Podujevë me mësuesen Remzije Mehmeti. Aktivitete të shumta po…

  Lexo më shumë

 • 16708759_737257286440527_1589482343289009248_n

  12.02.2017

  Në kuadër të projektit “EU-SIMRAES II” po mbahen 2 grupe të trajnimit “Edukimi për të Drejtën Shoqërore (EDSh)”

  Në kuadër të projektit "EU-SIMRAES II" po mbahen 2 grupe të trajnimit “Edukimi për të Drejtën Shoqërore (EDSh) për mësimdhënës dhe prindër të nxënësve të komuniteteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Pjesëmarrësit janë stafi nga qendrat mësimore, mësimdhënës dhe prindër nga komuna e Prizrenit dhe Gjakovës. Përgjatë katër ditëve të këtij…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Screenshot 2016-06-09 14.50

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e TEKNOLOGJISË

  Shkarko

  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.40

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e GJUHËS ANGLEZE

  Shkarko

  Shqip Srpski Turkce

Shih të gjitha publikimet