Lajmet

 • JOB VACANCY (4)

  18.10.2018

  Furnizim me naftë për ngrohje

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) – njësia Shkolla ‘’Mileniumi i Tretë’’ fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje   Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë këtu. Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë

 • JOB VACANCY (3)

  17.10.2018

  Furnizim me material shkollor dhe për zyre

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me material shkollor dhe për zyre  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë këtu.  Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë

 • JOB VACANCY (2)

  17.10.2018

  Furnizim me produkte ushqimore

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me produkte ushqimore  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë këtu.  Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më: 30 tetor, 2018…

  Lexo më shumë

 • JOB VACANCY (1)

  17.10.2018

  Furnizim me sanitari

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i Tretë fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me sanitari  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë këtu: Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më: 30 tetor, 2018 në…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Gjendja dhe problemet në UP (cover)

  Gjendja dhe problemet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” (Perceptimi i Studentëve)

  Shkarko

  Shqip English
 • 13 Fëmijët Tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës - Cover - 08

  Fëmijët tanë – Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

  Shkarko

  Shqip English Srpski

Shih të gjitha publikimet