Lajmet

 • DSC_0527

  20.05.2016

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional”

  Po mbahet trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional” i përfaqësuesve të 12 shkollave nga komuna e Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës. Ky projekt financohet nga KFOS dhe ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në shkolla përmes fuqizimit të udhëheqjes institucionale…

  Lexo më shumë

 • DSC_0482

  17.05.2016

  Filloi edicioni i tretë i Shkollës pranverore “AniMat”

  Në lokalet e Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC) dhe shkollës “Mileniumi i Tretë” filloi edicioni i tretë i Shkollës pranverore për matematikë dhe shkencë kompjuterike “AniMat”. Nxënësit pjesëmarrës vijnë nga vise të ndryshme të Kosovës dhe instruktorë janë dy doktorantë nga Franca, Nicolas K. Blanchard dhe Siargey Kachanovich. Gjatë…

  Lexo më shumë

 • DSC_0426

  10.05.2016

  Ngjarja lansuese e projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim” KEEN

  Sot u mbajt ngjarja inauguruese e Projektit “ Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”. Në ngjarjen e lansuese të Projektit KEEN ndër të tjerë, ishin të pranishëm edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale si dhe përfaqësuesi i BE-së. Ministri Bajrami…

  Lexo më shumë

 • DSC_0297

  05.05.2016

  Prezantimi i draftit të parë të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës 2017-2021 (PSAK)

  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) në bashkëpunim me GIZ-CDBE (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor) dhe projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN” që zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), po prezantojnë draftin e parë të Planit Strategjik…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • doracaku

  Doracak për komitete shkollore për të drejta të fëmijës

  Shkarko

  Shqip Srpski
 • Plani zhvillimor

  Plani Zhvillimor i Arsimit për Komunën e Prishtinës 2013-2017

  Shkarko

  Shqip English Srpski

Shih të gjitha publikimet