Lajmet

 • JOB VACANCY (8)

  12.12.2018

  FTESË PËR APLIKIM

  Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Data e fillimit të angazhimit: 08 janar 2019 Data e përfundimit të angazhimit: 30 qershor 2019 Përshkrimin e plotë të deturave të punës mund ta shkarkoni këtu. Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj në email adresën asset@kec-ks.org deri më 18…

  Lexo më shumë

 • JOB VACANCY (7)

  20.11.2018

  Request for Proposal

  Kosova Education Centre (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After School Support for Teens” Program (ASSET) funded by USAID. KEC is inviting potential companies to submit their Proposals for:   Organization of Summer Camp   Interested bidders may obtain the Request…

  Lexo më shumë

 • DSC_1135

  19.11.2018

  Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”

  Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe forumZFD - Kosovo Program janë duke e mbajtur trajnimin “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, ku pjesëmarrës janë nxënësit dhe mësimdhënësit nga disa shkolla të Komunës së Pejës.

  Lexo më shumë

 • Untitled design (9)

  05.11.2018

  KONKURS PËR GAZETARË

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • unnamed

  Pensionimi i Parakohshëm për shkaqe shëndetësore- Rasti i Mësimdhënësve

  Shkarko

  Shqip
 • Screenshot 2018-11-12 15.25.03

  Gjendja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  Shkarko

  Shqip English Srpski

Shih të gjitha publikimet