lajmet

 • Untitled design (9)

  05.06.2023

  Request for offer

  “Private Sector Partnerships to Strengthen Higher Education Activity” (PSPSHE) ) is a 5 year Cooperative Agreement, led by the University of Iowa, in partnership with Kosova Education Center (KEC), a Kosovo-based non-governmental organization.  PSPSHE’s main goal is to strengthen private sector partnerships and bring the industry closer to higher education…

  Lexo më shumë

 • w2r234

  23.05.2023

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Ndërtimi i bazamentit dhe konstruksionit për ashensor, si dhe ashensori Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: F-079-Kërkesë-për-ofertë Ofertat duhet të dërgohen në zarf të mbyllur në…

  Lexo më shumë

 • fef

  07.02.2023

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN AADA

  Për projektin AADA AADA (Action Against Discrimination for All / Veprimi kundër diskriminimit për të gjithë)  është projekt trevjeçar që ka filluar zbatimin nga 1 shkurt 2023, i financuar nga Zyra e Bashkimit  Evropian në Kosovë dhe zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës(KEC) në partneritet me IPKO Foundation. Qëllimi…

  Lexo më shumë

 • logo2222

  07.02.2023

  THIRRJE PËR APLIKIM: MOBILITET AFATSHKURTËR NË GREQI

  Mobilitet afatshkurtër në Greqi  7 maj – 3 qershor 2023 Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin e katërt të mobilitetit afatshkurtër përmes projektit “ Të lidhur përmes mobilitetit/Connected through Mobility” (EAC-2020-0865) për nxënësit…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture

  Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku: Mosha 4 deri 6 vjeç

  Shkarko

  Shqip
 • Capture

  Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku: Mosha 7 deri 9 vjeç

  Shkarko

  Shqip

Shih të gjitha publikimet