VLERËSIMI I PROJEKTIT HIGHERKOS 1 DHE 2

VLERËSIMI I PROJEKTIT HIGHERKOS 1 DHE 2

Në bashkëpunim me kompaninë zvicerane KEK-CDC, KEC ka realizuar vlerësimin e projektit “HigherKOS – Nxitja e zhvillimit institucional të arsimit të lartë dhe shkencës në Kosovë”, të cilin e implementon një konsorcium nga Austria me mbështetjen financiare të Agjencisë së Zhvillimit të Austrisë (ADA). Procesi i vlerësimit të jashtëm është realizuar me ekspertizë të kombinuar zvicerane dhe kosovare në dy faza. Vlerësimi i ndërmjemë është realizuar në nëntor dhe dhjetor të vitit 2014, ndërsa rekomandimet e vlerësimit kanë shërbyer për korrigjimet e duhura në strategjinë e projektit. Ndërkaq, vlerësimi përfundimtar është realizuar në shtator dhe tetor të vitit 2015.

 

  • Periudha e implementimit
    01/09/2013 deri 31/10/2015
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Center for Social Innovation (ZSI)

  • Research