Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (G-VET)

Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (G-VET)

Objektivat e përgjithshme

 • Nxitje e bashkëpunimit me katër vende të Ballkanit Perëndimor dhe palëve të ndryshme për të rritur numrin e mobiliteteve arsimore dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe përvojat e ofruara mësimore;
 • Përmirësim i shkathtësive të nxënësve për të zvogëluar mospërputhjen e shkathtësive dhe për të zvogëluar papunësinë e të rinjve;
 • Mundësi më të mira për të rinjtë nga grupet më pak të favorizuara;
 • Rritje e zhvillimit profesional të mësimdhënësve;
 • Rritje e praktikave të mira të organizatave në nxitjen e dialogut me vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor;
 • Rritje e dukshmërisë dhe reputacionit të institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional.

Rezultatet e projektit

 • Nxënësit kanë fituar kompetenca relevante për të hyrë me lehtësi në tregun e punës dhe për të gjetur pozita më të mira pune.
 • Mësimdhënësit janë në gjendje t’i përshtatin njohuritë e marra rishtas në punën e tyre të përditshme.
 • Partnerët planifikojnë vazhdimin e veprimit bazuar në rezultatet e projektit.
 • Shkollat, trupat dhe organizatat publike/sociale  përmirësojnë reputacionin e tyre publik.
 • Programet e shkollave janë modernizuar.
 • Është zhvilluar një komunikim më i mirë ndërmjet shkollave dhe palëve publike/private.
 • Periudha e implementimit
  01/07/2023 - Aktuale
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

  MeOut

 • Research