FACE (FAMILJET DHE FËMIJËT NË ARSIM)

FACE (FAMILJET DHE FËMIJËT NË ARSIM)

Projekti FACE (Familjet dhe fëmijët në arsim) është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët nga një mjedis i pa favorizuar, me qëllim për ti bërë të vetëdijshëm për kompetencat e tyre. Projekti FACE përkrahet nga IPE Universitetiti i Edukimit të Mësimdhënësve, Zyrih.

Zbulimi i vetvetes dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë është hapi i parë drejt një koncepti pozitiv. FACE u ofron nxënësit shumë detyra të përshtatshme për moshën për ta bërë këtë. Gjithashtu inkurajon nxënësit që të paraqesin veten dhe aftësitë e tyre tek të tjerët dhe, më e rëndësishmja, përpiqet të përfshijë prindërit. Për mësuesit kjo është një mundësi e mrekullueshme për të njohur më mirë nxënësit dhe familjet e tyre.

Duke u mësuar në mënyrë aktive aftësitë jetësore dhe vetë-kompetencat, projekti përpiqet të rrisë vetëvlerësimin e nxënësve dhe t’i bëjë ata të njohin rëndësinë e arsimit. Programi FACE promovon cilësinë e jetesës dhe të mësuarit së bashku në një mjedis multi-kulturor dhe multietnik.

Materiali mësimor përfshin tre broshura që merren me çështje të identitetit, aftësive, talenteve dhe interesave, emocioneve dhe trashëgimisë:

1) Mosha 4 – 6: FACE 1 – Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe luani së bashku

2) Mosha 7 – 9: FACE 2 – Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe festoni së bashku

3) Mosha 10 – 12: FACE 3 – Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe punoni së bashku IPE Në bashkëpunim me KEC-in kanë prezantuar programin FACE në dy shkolla dhe 4 qendra mësimore në Kosovë. 50 mësimdhënës dhe fasilitatorë janë trajnuar paraprakisht para fillimit të projektit.

 

  • Periudha e implementimit
    01/01/2017 deri 31/12/2018
  • Personeli
    Hana Zylfiu-Haziri
  • Partnerët dhe Donatorët

    Zurich University of Education (PHZH)

  • Research