Këshilltar/e për të rinjtë në projektin “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja” – YEEP

Këshilltar/e për të rinjtë në projektin “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja” – YEEP

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në dhe një Letër motivuese në email adresën vendepune@kec-ks.org, deri më 19 nëntor 2023.