TRANSFORMIMI SHOQËROR INOVATIV NË KOSOVË (KIST)

TRANSFORMIMI SHOQËROR INOVATIV NË KOSOVË (KIST)

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i edukimit digjital në arsim, duke ofruar udhëzime dhe materiale digjitale për shkollat, si dhe aktivitete kulturore e artistike, me synim rritjen e pjesëmarrjes aktive të nxënësve në jetën qytetare, adresimin e dezinformimit, dhe zhvillimin e të menduarit kritik në përballjen me sfidat e shekullit 21.

 

Rezultatet e projektit

 • Nxënësit janë të aftë të dallojnë lajmet e vërteta nga ato false dhe dezinformatat nga informacionet reale, pasi të kenë fituar shkathtësitë për të marrë vendime bazuar në burime të verifikuara dhe të vlefshme.
 • Nxënësit e shkollave të mesme të ulëta fitojnë shkathtësi për të krijuar projekte dhe treguar storje vizuale frymëzuese kundër gjuhës së urrejtjes.
 • Mësimdhënësit u përgjigjen në mënyrë më adekuate nevojave të nxënësve dhe e përshtatin mësimdhënien e tyre në përputhje me nevojat arsimore të shekullit të 21-të.
 • Periudha e implementimit
  01/06/2022 deri 31/05/2023
 • Personeli
  Granit Brajshori
 • Partnerët dhe Donatorët

  Dokufest

  Netherlands Embassy in Kosovo

 • Research