SHKOLLAT SI GJENERATORË TË SHOQËRISË DEMOKRATIKE

SHKOLLAT SI GJENERATORË TË SHOQËRISË DEMOKRATIKE

Në bashkëpunim me partnerët nga Bosnia dhe Herzegovina, Çekia, Slovakia dhe Polonia, në dhjetor të vitit 2014 ka filluar projekti “Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike”. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është zhvillimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rrjeteve ndërmjet shkollave të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Vishegradit (Hungari, Sllovaki, Çeki dhe Poloni), si dhe dhe për të siguruar të kuptuarit e rolit të shkollave në zhvillimin e procesit demokratik brenda shoqërisë.

Aktivitetet kryesore të projektit janë:

Trajnimi i përbashkët për përfaqësuesit e 10 shkollave nga pesë vendet e përfshira

Projektet ndërmjet shkollave nga shtetet e ndryshme

Prezantimi i rezultateve të projekteve në një konferencë.

Projekti do të zgjatë 18 muaj dhe financohet nga Fondi i Vishegradit.

  • Periudha e implementimit
    01/12/2014 deri 30/04/2016
  • Personeli
    Petrit Tahiri
  • Partnerët dhe Donatorët

    Visegrad Fund

  • Research