RRITJA E PËRFSHIRJES SOCIALE PËRMES EDUKIMIT

RRITJA E PËRFSHIRJES SOCIALE PËRMES EDUKIMIT

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar. Synimi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar.

  • Periudha e implementimit
    15/12/2015 deri 01/10/2018
  • Personeli
    Petrit Tahiri
  • Partnerët dhe Donatorët

    Bashkimi Evropian

  • Research