Lëvizje për avancim (MOTI)

Lëvizje për avancim (MOTI)

Objektiva e përgjithshme: Projekti synon njohjen e programeve ndërkombëtare si një mjet për të ndërtuar kapacitetet e palëve të përfshira në Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP), duke përfshirë shkollat, ofruesit e AAP-së dhe nxënësit.

Rezultatet e projektit:

 • Nxënësit kanë zhvilluar kompetencat, shkathtësitë e forta dhe të buta të tyre.
 • Mësimi i bazuar në punë është promovuar dhe zhvilluar.
 • Mësimdhënësit zhvillojnë njohuri specifike për menaxhimin e mobiliteteve ndërkombëtare dhe mbështetjen e nxënësve në fazat e ndryshme.
 • Shkëmbehen përvojat e mira dhe forcohet partneriteti regjional.
 • Periudha e implementimit
  01/12/2023 - Aktuale
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

  MeOut

 • Research