Punoni me ne 

K-0029 Bashkëfasilitues/e për kursin “Këshillim dhe orientim për karrierë” në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it (1 pozitë) Afati për aplikim:

02 shtator 2019

16.30 h

  më shumë>>