Punoni me ne 

 K0027

Praktikant (2 pozita)

Programi ASSET – “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it

 Afati për aplikim:

16 gusht 2019

24.00 h

 më shumë>>
 K0028

Konsulent/e për kryerjen e rishikimit dhe analizës së rregulloreve dhe procedurave të MAShT që ndërlidhen me çështje të transparencës dhe llogaridhënies në arsim të lartë.

Projekti “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë – QAINT” 

Afati për aplikim:

16 gusht 2019

16.30 h

  më shumë>>