Punoni me neK-0060

External Evaluator

Afati për aplikim:  25 shtator 2022 >>më shumë

 

K-0061 Ekspert/e për ofrimin e mbështetjes në realizimin e podkastit me temë “Impakti i mirëqenies psikologjike të nxënësve në rezultatet mësimore” dhe hartimin e raportit analitik përkatës pas podkastit. Afati për aplikim:  28 shtator 2022 >>më shumë