Publications

 • 13 Fëmijët Tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës - Cover - 08

  Our kinds – A practical Guidebook for Parents and Teachers

  Download


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PRIZREN - ALB

  Education Development Plan 2017-2023 (Municipality of Prizren)

 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PRISHTINE - ALB

  Education Development Plan 2018-2022 (Municipality of Prishtina)

  Download


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PEJE - ALB

  Education Development Plan 2018-2022 (Municipality of Peja)

  Download


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - GJILAN - ALB

  Education Development Plan 2017-2021 (Municipality of Gjilan)

  Download


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - GJAKOVE - ALB

  Education Development Plan 2017-2023 (Municipality of Gjakovo)

  Download


  Shqip English
 • Screenshot 2016-06-09 14.50

  Developing the 21st Century skills in technology

  Download


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.40

  Developing 21st Century skills in English Language

  Download


  Shqip Srpski
 • Screenshot 2016-06-09 14.13

  Developing 21st century skills through environmental related learning

  Download


  Shqip Srpski
 • Screenshot 2016-06-09 13.43

  Developing 21st Century Skills in mathematics

  Download


  Shqip Srpski Turkce