lajmet
 • 28.02.2022

  Ftesë për shkolla fillore dhe të mesme të ulëta për pjesëmarrje në projekt

  Projekti “Mjedis shkollor i digjitalizuar që përkrah të nxënit tërëjetësor për mësimdhënës dhe nxënës”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e UNICEF në Kosovë ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për transformimin digjital të arsimit që u mundëson mësuesve dhe shkollave të shfrytëzojnë potencialin…

  Lexo më shumë

 • 24.02.2022

  Kërkesë për ofertë: Shërbime teknike të realizimit të podkasteve me tema nga fusha e arsimit

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Ofrimi i pajisjeve teknike, ambienteve dhe teknologjisë së nevojshme për realizimin dhe audio-video incizimin e pesë podkasteve (nga 45 minuta) në lidhje me tema nga fusha e arsimit në Kosovë, si dhe ofrimi i…

  Lexo më shumë

 • 04.02.2022

  Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

  Të lidhur përmes mobilitetit Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni Lendava, Slloveni 24 prill - 21 maj 2022 (Afatshkurtër)    24 prill -21 korrik 2022 (Afatgjatë)  Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin…

  Lexo më shumë

 • 23.11.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Këkesa për ofertë Ofertat duhet të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e cekur më poshtë deri…

  Lexo më shumë

 • 17.11.2021

  FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnimi për përfaqësues të OShC dhe shkollave me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

     Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Dvv International – Zyra në Kosovë, organizon Trajnimin për përfaqësues të OShC-ve me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut që do të mbahet nga data 09-12 dhjetor 2021. Qëllimi i këtij projekti është të rrisë…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me produkte ushqimore  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë së bashku me specifikacionet LOT1 dhe LOT2  në  vegëzat më poshtë:  Kërkesë për ofertë LOT1 LOT2 Ofertat…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:   Furnizim me material shkollor dhe për zyrë  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë  Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me materiale sanitare

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i Tretë fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me materiale sanitare Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më…

  Lexo më shumë

 • 07.10.2021

  Emërimi i drejtorit ekzekutiv të ri të Qendrës për Arsim e Kosovës (KEC)

  Më 6 tetor 2021, u mbajt mbledhja e rregullt e Bordit Drejtues të KEC, në të cilën bordi emëroi z. Petrit Tahiri në pozitën e drejtorit ekzekutiv të KEC. Petriti, paraprakisht, për gjashtë muaj ishte ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv. Petritit i urojmë shumë suksese në drejtimin e organizatës sonë!…

  Lexo më shumë