lajmet
 • 08.09.2023

  Mundësi punësimi në KEC

  Mundësi punësimi  Pozita: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore Pozita: Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet Pozita: Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25 Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet Koordinator/e…

  Lexo më shumë

 • 28.08.2023

  KEC ricertifikohet për ISO 9001:2015

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) me përkushtim të madh ka vazhduar të punojë në zbatimin dhe avancimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat që dalin nga standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015. Që nga viti 2017, kur është certifikuar për herë të parë e deri më tani,…

  Lexo më shumë

 • 24.08.2023

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN “TË RINJTË PËR DIGJITALIZIM”

          Ky projekt përkrahet nga SMART Balkans (Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor) dhe ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë, familjet dhe komunitetin për të dalluar dhe adresuar rreziqet që burojnë nga interneti dhe për të kontribuar në transformimin digjital shoqëror. Projekti ofron…

  Lexo më shumë

 • 18.08.2023

  THIRRJE PËR APLIKIM: MOBILITET AFATSHKURTËR NË GREQI – (G-VET)

  Ngritja e kapaciteteve në shkollat profesionale (G-VET) Mobilitet afatshkurtër nga Kosova në Greqi                                                        23 Shtator 2023 – 21 Tetor 2023      …

  Lexo më shumë

 • 01.08.2023

  Request for Offer: Software Development and Maintenance for eKAA Version 2.0

  KEC invites interested companies to bid for the requested quotations below: Download tender file here: 1. Request-for-Offer_AKA Digitalization 2. Annex 1_Other recommendations for Software Development 3. Software Requirements Specification for e KAA Version 2.0 The bid for the RFO – Software Development and Maintenance should be submitted until: 31 August…

  Lexo më shumë

 • 20.06.2023

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI PËRZGJEDHJA E 12 SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN KIST+

  Për projektin KIST+                                                              KIST+ (Kosovo Innovation Social Transformation Plus/ Transformimi shoqëror inovativ në Kosovë)  është projekt njëvjeçar që ka filluar zbatimin me 1 qershor 2023, i financuar nga Ambasada…

  Lexo më shumë

 • 05.06.2023

  Request for offer

  “Private Sector Partnerships to Strengthen Higher Education Activity” (PSPSHE) ) is a 5 year Cooperative Agreement, led by the University of Iowa, in partnership with Iowa State University and Kosova Education Center (KEC),  PSPSHE’s main goal is to strengthen private sector partnerships and bring the industry closer to higher education…

  Lexo më shumë

 • 23.05.2023

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Ndërtimi i bazamentit dhe konstruksionit për ashensor, si dhe ashensori Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: F-079-Kërkesë-për-ofertë Ofertat duhet të dërgohen në zarf të mbyllur në…

  Lexo më shumë

 • 07.02.2023

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN AADA

  Për projektin AADA AADA (Action Against Discrimination for All / Veprimi kundër diskriminimit për të gjithë)  është projekt trevjeçar që ka filluar zbatimin nga 1 shkurt 2023, i financuar nga Zyra e Bashkimit  Evropian në Kosovë dhe zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës(KEC) në partneritet me IPKO Foundation. Qëllimi…

  Lexo më shumë