Publikimet
 • Të Drejtat e Fëmijës

  Të Drejtat e Fëmijës

 • Të Drejtat e Fëmijës në Sytë e Nxënësve Kosovarë

  Të Drejtat e Fëmijës në Sytë e Nxënësve Kosovarë

 • Udhëzues për programin

  Udhëzues për programin “Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë të Lexuarit dhe të Shkruarit”(1-8)

 • Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim

  Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim

 • Modele të mësimdhënies sipas strukturës ERR

  Modele të mësimdhënies sipas strukturës ERR

 • Disa aspekte të efikasitetit në arsimin e Kosovës

  Disa aspekte të efikasitetit në arsimin e Kosovës

 • Standardet dhe Manuali për certifikim të programit

  Standardet dhe Manuali për certifikim të programit

  Shkarko


  Shqip
 • Arsimi ne Kosove 2000/2001

  Arsimi në Kosovë 2000/2001

  Shkarko


  Shqip English
 • Shifra dhe Fakte në Arsimin e Kosovës

  Shifra dhe Fakte në Arsimin e Kosovës

  Shkarko


  Shqip
 • botime_002

  Projekti MAPA

  Shkarko


  Shqip English