Publikimet
 • Të drejtat e fëmijës dhe etika e mësimdhënësit

  Të drejtat e fëmijës dhe etika e mësimdhënësit

  Shkarko


  Shqip
 • Strategji të mësimdhënies dhe të të nxënit për klasat mendimtare

  Strategji të mësimdhënies dhe të të nxënit për klasat mendimtare

 • Zhvillimi i shprehive të të menduarit në klasat 6-12

  Zhvillimi i shprehive të të menduarit në klasat 6-12

 • Të Drejtat e Fëmijës

  Të Drejtat e Fëmijës

 • Të Drejtat e Fëmijës në Sytë e Nxënësve Kosovarë

  Të Drejtat e Fëmijës në Sytë e Nxënësve Kosovarë

 • Udhëzues për programin

  Udhëzues për programin “Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë të Lexuarit dhe të Shkruarit”(1-8)

 • Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim

  Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim

 • Modele të mësimdhënies sipas strukturës ERR

  Modele të mësimdhënies sipas strukturës ERR

 • Disa aspekte të efikasitetit në arsimin e Kosovës

  Disa aspekte të efikasitetit në arsimin e Kosovës

 • Standardet dhe Manuali për certifikim të programit

  Standardet dhe Manuali për certifikim të programit

  Shkarko


  Shqip