Publikimet
 • illustration-of-classic-blue-book-in-front-vertical-view-isolated-on-white-background_150988166

  AVANCIMI I KOMUNIKIMIT ME PRINDËR NË SHKOLLAT E KOSOVËS

  Shkarko


  Shqip
 • Regional synthesis

  Avancimi i pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grupeve të Pakicave etnike në arsim (Raport rajonal i sintetizuar)

  Shkarko


  English
 • Screenshot 2016-05-12 14.01

  Avancimi i pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grupeve të Pakicave etnike në arsim (Hulumtim Kombëtar)

  Shkarko


  Shqip English
 • JHP

  Udhëzues për përdorimin e librit punues e plotësues të mësimdhënies së historisë

  Shkarko


  Shqip
 • Udhëzues për zbatimin e rregullores QRK NR

  Udhëzues për zbatimin e rregullores QRK NR. 21/2013 për protokollin për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit para-universitar

 • Rregullorja

  RREGULLORE QRK- NR. 21/2013 PËR PROTOKOLLIN PËR PARANDALIMIN DHE REFERIMIN E DHUNËS NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR

 • Doracak për ekipet ndërmjetësuese në mes të bashkëmoshatarëve

  Doracak për ekipet ndërmjetësuese në mes të bashkëmoshatarëve

  Shkarko


  Shqip
 • illustration-of-classic-blue-book-in-front-vertical-view-isolated-on-white-background_150988166

  PLANI STRATEGJIK PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA RREZIQET NË INTERNET 2015-2019

  Shkarko


  Shqip
 • illustration-of-classic-blue-book-in-front-vertical-view-isolated-on-white-background_150988166

  RAPORT NGA HULMTIMI I SHPEJTË I VLERËSIMIT TË GJENDJES SË TË DREJTAVE TË FËMIJËS SI DHE TË GJENDJES SË SIGURISË NË SHKOLLAT E KOSOVËS

  Shkarko


  Shqip
 • FullSizeRender (4)

  Siguria e fëmijëve në internet (Udhëzues për prindër dhe edukatorë)

  Shkarko


  Shqip