Publikimet
 • Capture

  Editorial: Rëndësia e Përfshirjes së Prindërve në Jetën Shkollore të Fëmijëve të Tyre

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Editorial: Punësimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin e arsimit në Kosovë

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Editorial: Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në Arsimin Parauniversitar në Kosovë: Sfidat dhe Mundësitë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture 1

  Ndikimi i pandemisë COVID-19 në arsimin parauniversitar në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Analizë e regjistrimit dhe vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në klasën e parë dhe klasat parafillore

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Editorial: Vlerësimi i realizimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017-2021: Arritje e pamjaftueshme

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Raport monitorimi: Vlerësimi i realizimit të PSAK 2017-2021

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_National report

  Raport kombëtar për zvogëlimin e pabarazive në arsim në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture_Policy brief

  Përmbledhje e politikave për zvogëlimin e pabarazive në arsim

  Shkarko


  Shqip English