Publikimet
 • Screenshot 2016-06-09 10.09

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me NXËNËSIN NË QENDËR

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 09.58

  Zhvillimi i Shkathtësive të LEXIMIT NË KLASAT FILLORE

  Shkarko


  Shqip
 • Screenshot 2016-06-09 09.51

  Teknologjia Arsimore (Katalog)

  Shkarko


  Shqip
 • Screenshot 2016-06-09 09.30

  Hulumtimi në veprim

  Shkarko


  Shqip
 • Screenshot 2016-06-09 09.19

  Klubet e Gjelbra

  Shkarko


  Shqip
 • doracaku

  Doracak për komitete shkollore për të drejta të fëmijës

  Shkarko


  Shqip Srpski
 • Plani zhvillimor

  Plani Zhvillimor i Arsimit për Komunën e Prishtinës 2013-2017

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • illustration-of-classic-blue-book-in-front-vertical-view-isolated-on-white-background_150988166

  Strategjia e zhvillimit të arsimit të lartë në Kosovë (2005-2015)

  Shkarko


  Shqip
 • illustration-of-classic-blue-book-in-front-vertical-view-isolated-on-white-background_150988166

  Pjesëmarrja e prindërve në jetën e shkollës në Kosovë

  Shkarko


  Shqip
 • illustration-of-classic-blue-book-in-front-vertical-view-isolated-on-white-background_150988166

  KËNDVËSHTRIMI I PRINDËRVE PËR PJESËMARRJE NË JETËN E SHKOLLËS NË KOSOVË

  Shkarko


  Shqip