Publikimet
 • Capture

  Analizë e regjistrimit dhe vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në klasën e parë dhe klasat parafillore

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Editorial: Vlerësimi i realizimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017-2021: Arritje e pamjaftueshme

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Raport monitorimi: Vlerësimi i realizimit të PSAK 2017-2021

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_National report

  Raport kombëtar për zvogëlimin e pabarazive në arsim në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture_Policy brief

  Përmbledhje e politikave për zvogëlimin e pabarazive në arsim

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture_TACA

  Udhëzues: Shndërrimi i shkollave në mjedise miqësore dhe jo abuzuese për fëmijët

  Shkarko


  Shqip
 • Politike rekomanduese_

  Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_Teknologjia tek femijet

  Teknologjia te fëmijët, ndikimi dhe pasojat

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_Udhezues praktik per prinder dhe mesimdhenes

  Fëmijët tanë: Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

  Shkarko


  Shqip English Srpski