Publikimet
 • Capture

  Raport analitik: Pabarazitë në arsim

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Ndikimi i pandemisë COVID-19 në arsimin e lartë në Kosovë

  Shkarko


  Shqip
 • Nxenesit dhe pandemia_screenshot

  Raport analitik: Nxënësit dhe pandemia – Përvoja mësimore virtuale kundrejt asaj reale

  Shkarko


  Shqip English
 • Pritshmerite e nxenesve per arsim cilesor_screenshot

  Raport analitik: Pritshmëritë e nxënësve për arsim cilësor

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Vlerësimi për të nxënë: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Mësimdhënia e bazuar në projekte: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Jeta dhe puna: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Studimi i fizibilitetit: Sistemi i menaxhimit të informatave në arsimin e lartë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture 2

  Arsimimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Editorial: Arsimi i Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English