Publikimet
 • 13 Fëmijët Tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës - Cover - 08

  Fëmijët tanë – Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PRIZREN - ALB

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2023 (Komuna e Prizrenit)

 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PRISHTINE - ALB

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2018-2022 (Komuna e Prishtinës)

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PEJE - ALB

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2018-2022 (Komuna e Pejës)

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - GJILAN - ALB

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2021 (Komuna e Gjilanit)

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Shqip

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2023 (Komuna e Gjakovës)

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Screenshot 2016-06-09 14.50

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e TEKNOLOGJISË

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.40

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e GJUHËS ANGLEZE

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.13

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 përmes TË NXËNIT LIDHUR ME MJEDISIN

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 13.43

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e MATEMATIKËS

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce