Publikimet
 • Shqip

  Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 1

  UDHËRRËFYESI BASHKËPUNIMI SHQIPËRI – KOSOVË NË SEKTORIN E ARSIMIT

 • unnamed

  Pensionimi i Parakohshëm për shkaqe shëndetësore- Rasti i Mësimdhënësve

  Shkarko


  Shqip
 • Screenshot 2018-11-12 15.25.03

  Gjendja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Screenshot 2018-10-29 14.33.11

  Doracak me praktika të mira në fushën e fëmijërisë së hershme

  Shkarko


  Shqip
 • Ndikimi i procesit të akreditimit në SC në AL në Kosovë (1)

  Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsim e lartë në Kosovë

  Shkarko


  Shqip
 • PISA 2015 Results_ALB-Cover

  Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë (Gjetjet nga rezultatet e testit PISA të vitit 2015)

  Shkarko


  Shqip English
 • Gjendja dhe problemet në UP (cover)

  Gjendja dhe problemet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” (Perceptimi i Studentëve)

  Shkarko


  Shqip English
 • 13 Fëmijët Tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës - Cover - 08

  Fëmijët tanë – Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - PRIZREN - ALB

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2023 (Komuna e Prizrenit)