UDHËRRËFYESI BASHKËPUNIMI SHQIPËRI – KOSOVË NË SEKTORIN E ARSIMIT

Data e publikimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Qendrën Shqiptare të Asistencës Arsimore (QSHAA) ka publikuar “Udhërrëfyesin e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë në sektorin e arsimit”. Ky udhërrëfyes është mbështetur nga Fondacionet e Shoqërisë së Hapur, në Shqipëri dhe Kosovë. Udhërrëfyesi analizon bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në fushën e arsimit gjatë 10 viteve të fundit dhe ofron disa propozime specifike që mund të ndihmojnë në përmirësimin e këtij bashkëpunimi.
Për më shumë, Udhërrëfyesin mund ta gjeni këtu: Udherrefyes Bashkepunimi Kosove – Shqiperi