Trajnimi i mësimdhënësve për ndërmarrësi

Data e publikimit

13010907_590655457767378_1330092439054658076_n

Në Qendrën për Arsim e Kosovës dhe në shkollën e mesme profesionale “Ymer Prizreni” në Prizren, u mbajt trajnimi për ndërmarrësi.

Ky program trajnimi u dedikohet mësimdhënësve të shkollave profesionale në Kosovë, të cilët japin lëndën e ndërmarrësisë.

Trajnimi është i financuar nga Kultur Kontakt Austria dhe I organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës.