Mysafirët nga Franca njihen me sistemin e arsimit në Kosovë

Data e publikimit

dsc_0147

Një grup intelektualësh francezë të organizuar në think-tankun “Habiter le meme monde” vizituan sot Qendrën për Arsim të Kosovës për t’u njohur më mirë me sfidat e sistemit të arsimit në Kosovë. Grupi funksionon prej 23 vitesh dhe përbëhet nga rreth 40 intelektualë francezë të profileve të ndryshme.