Kampanja: Arsim Cilësorë për një të ardhme të ndritshme

Data e publikimit

33717413_2054628864751040_1752836699651571712_n

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është duke organizuar Kampanjën e Edukimit me temën:

“ARSIM CILËSOR PËR NJË TË ARDHME TË NDRITSHME.”

Këtë herë, kjo kampanjë edukimi po realizohet në shkollën fillore “Anton Çetta” Gjakovë së bashku me përfaqësues të projektit Promoting and Protecting Children`s Rights-PPCR, financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës- KEC dhe forumZFD – Kosovo Program.

Kjo kampanjë ka mbledhur sot përfaqësues të katër shkollave dhe OJQ-së Education Comes First, të cilët edhe janë përfitues të këtij projekti.