Emërimi i drejtorit ekzekutiv të ri të Qendrës për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e publikimit

Më 6 tetor 2021, u mbajt mbledhja e rregullt e Bordit Drejtues të KEC, në të cilën bordi emëroi z. Petrit Tahiri në pozitën e drejtorit ekzekutiv të KEC. Petriti, paraprakisht, për gjashtë muaj ishte ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv.

Petritit i urojmë shumë suksese në drejtimin e organizatës sonë!