Lajmet
 • 08.09.2016

  Thirrje për aplikim – Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Akademia e Kosovës është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut (EQD/EDNj), i organizuar bashkarisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), European Wergeland Centre (EWC) dhe i përkrahur nga Qendra IPE e Universitetit…

  Lexo më shumë

 • 26.08.2016

  Filluan trajnimet e mësimdhënësve të shkollave përfituese në kuadër të projektit “Më mëso mua”

  Nga data 22 gusht 2016, ka filluar trajnimi i 480 mësimdhënësve me bazë në shkollë, nga 16 shkolla në mbarë Kosovën përfituese të projektit “Më mëso mua. Trajnimi ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të shkollave për të shfrytëzuar burimet online në procesin mësimor, për implementimin e kurrikulës, si dhe…

  Lexo më shumë

 • 23.08.2016

  Filluan trajnimet e mësimdhënësve në kuadër të projektit Kosovision Contest

  Më datë 17 gusht 2016 kanë filluar trajnimet e mësimdhënësve në kuadër të projektit Kosovision Contest. Trajnimet do të mbahen deri më 5 shtator kur edhe fillon puna zyrtare e mësimdhënësve të klasave të pesta në projekt. Gjithsej kanë aplikuar rreth 300 mësimdhënës të cilët edhe duhet ti përmbahen kalendarit…

  Lexo më shumë

 • 14.07.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit RAE

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian për qendrat mësimore në Gurrakoc dhe Serbobran të Komunës së Istogut është duke ndodhur. Ky trajnim po organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” dhe do të zgjas nga data 12-15 korrik 2016.…

  Lexo më shumë

 • 01.07.2016

  Trajnimi dyditor i drejtorëve dhe mësimdhënësve në kuadër të projektit “Më mëso mua”

  Po mbahet trajnimi dy-ditor i drejtorëve dhe mësimdhënësve në Prishtinë në kuadër të projektit “Më mëso mua”. I njëjti trajnim u mbajt në Gjakovë për drejtorët dhe mësimdhënësit e 6 shkollave nga Peja, Istogu, Gjakova, Malisheva dhe Rahoveci. Ky projekt ka për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për të mbeshtetur zbatimin…

  Lexo më shumë

 • 24.06.2016

  Konferenca përmbyllëse “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë”

  Konferenca “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë” që organizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) me mbështetjen e Unicef Kosovo Programme dhe Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila ka për qëllim prezantimin e rezultateve të projektit dy vjeçarë dhe rekomandimeve për hapat e mëtutjeshëm në këtë…

  Lexo më shumë

 • 22.06.2016

  Trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2″

  Trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” që do të zgjasë nga data 21 – 25 qershor 2016. Trajnimi është duke ndodhur në pesë grupe paralelisht. Dy grupe janë duke u mbajtur në Obiliq ndërsa tri grupe tjera janë…

  Lexo më shumë

 • 20.06.2016

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional”

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional” i përfaqësuesve të 6 shkollave nga komuna e Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës. Ky projekt financohet nga KFOS dhe ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në shkolla përmes fuqizimit të udhëheqjes institucionale për të…

  Lexo më shumë

 • 17.06.2016

  Hartimi i Memorandumeve të Bashkëpunimit në kuadër të projektit SIMRAES II

  Takimi në Durrës me KFOS, Kryetarët e Komunave, Drejtorët e Arsimit, Përfaqësuesit e Organizata Partnere, Koordinatorët e Qendrave Mësimore në kuadër të projektit SIMRAES II, me qëllim të hartimit të Memorandumeve të Bashkëpunimit. Njëkohësisht do të ndodh edhe një seancë e ndarë për Koordinatorët e Qendrave rreth raportimit narrativ dhe…

  Lexo më shumë