Lajmet
 • 17.01.2017

  Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjakovës dhe “KEEN”

  Kryetarja e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, dje ka nënshkruar marrëveshjet e bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjakovës dhe “Rrjetit të Kosovës për Arsim dhe Punësim" për dy projekte në fushën e arsimit dhe përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës. Qëllimi i kësaj…

  Lexo më shumë

 • 27.12.2016

  Certifikimi i pjesëmarrësve të Akademisë 2015

  Pas një viti pune në promovimin e qasjes tërëshkollore në edukimin për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut, pjesëmarrësit e Akademisë së Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut 2015, u rikthyen për të kurorëzuar këtë punë në një një takim…

  Lexo më shumë

 • 21.12.2016

  nënshkrimi i kontratave me përfituesit e bursave në kuadër të projektit “EU-SIMRAES 2”

  Sot, janë nënshkruar kontratat me përfituesit e bursave në kuadër të projektit "EU-SIMRAES 2". Përfitues të bursave në kuadër të projektit janë 200 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, nga shkollat e mesme të larta. Programi i bursave bashkëfinancohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), e cila…

  Lexo më shumë

 • 10.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian është duke u mbajtur me 5 grupe. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Plemetin të komunës së Obiliqit, Rahovec, Prizren dhe Gjakovë. Ky trajnim organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES…

  Lexo më shumë

 • 10.12.2016

  Trajnimit për mentorë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian

  Moduli 1 i trajnimit për mësimdhënësit e shkollave të mesme që do të punojnë si mentorë me nxënësit e shkollave të mesme nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian mbahet në datat 10 dhe 11 dhjetor. Trajnimi organizohet në kuadër të projektit EU SIMRAES 2, në bashkëpunim me organizatat VoRAE dhe…

  Lexo më shumë

 • 07.12.2016

  Edicioni i dytë i “Akademia e Kosovës Demokracisë dhe të Drejtat e Njeriut”

  Akademia e Kosovës Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut mirëpret 11 ekipe shkollore në edicionin e dytë të saj. Akademia organizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Qendrën Evropiane Wergeland dhe Qendrën IPE të Universitetit të Edukimit të Cyrihut. Akademia ka…

  Lexo më shumë

 • 07.12.2016

  Trajnimi 3 ditor për fasilitatorët “Tregimi Yt”

  Po mbahet trajnimi 3 ditor për fasilitatorët “Tregimi Yt”, si pjesë e projektit “Together for Equity in Early Childhood” që përkrah integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në klasat parafillore. Fasilitatorët e trajnuar punojnë me grupet e nënave të fëmijëve 4-6 vjeç. Qëllimi i trajnimit është ngritja e cilësisë…

  Lexo më shumë

 • 04.12.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)”

  Po mbahet trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh)" me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në kuadër të projektit EU-SIMRAES II. Pjesëmarrësit janë nga qendrat mësimore në Fushë Kosovë, Mitrovicë, Gjakovë dhe Plemetin të komunës së Obiliqit. Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të ngrisin njohuritë e tyre,…

  Lexo më shumë

 • 03.12.2016

  Ceremonia e certifikimit të 70 mësimdhënësve të shkollave profesionale në Kosovë

  Sot, në lokalet e Qendra për Arsim e Kosovës u mbajt ceremonia e certifikimit për 70 mësimdhënësit e shkollave profesionale në Kosovë. Ky certifikim u bë pas realizimit të tri moduleve të programit 'Edukimi për Ndërmarrësi', program ky i financuar nga Kultur Kontakt Austria, që ka për qëllim t’i përkrahë aftësitë…

  Lexo më shumë